[ Coptersct ]
ชื่อ-นามสกุล : 
คิมหันต์ โอนอ่อน
ชื่อเล่น : 
คอปเตอร์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/1/2550
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
coptersct@gmail.com  
ที่อยู่ : 
581หมู่1
อำเภอ : 
ศรีมหาโพธิ์
จังหวัด : 
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
25140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0925977693
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น