[ Tangmo ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กิตติยา เหยิบไธสง
ชื่อเล่น : 
แตงโม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/2/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Yoebthaisong226@gmail.com  
ที่อยู่ : 
309
อำเภอ : 
สนามชัยเขต
จังหวัด : 
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น