[ 2540 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
จิราภรณ์ กรพินิจ
ชื่อเล่น : 
บุ๋ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/1/2540
อายุ : 
21
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Somchaichaemrum@gmail.com  
ที่อยู่ : 
110 หมู่7 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 
57000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0871452297
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย